Kezdet

Felhasználási feltételek

Általános információ a felhasználási feltételekről UGOMAN.EU1. TÁRGY

 1. A jelen dokumentum egyaránt (1) az UGOMAN.EU általános feltételeit vagy használati feltételeit képviseli, amelyek szabályozzák az UGOMAN.EU használatára vonatkozó szabályokat, beleértve az adásvételi szerződés megkötést az elektronikus bolt kereskedőjével, valamint (2) az eladó és az ügyfél közötti megállapodást az UGOMAN.EU-n keresztül.2. AZ ELADÓ ADATAI

 1. A "Cesari Perfect" Kft. társaság melynek székhelye és vezetési címe: Bulgária, Szófia, j.k. Lozenec ul. Dragalevska 17A, ap.11, levelezési cím: Bulgária, Szófia, Alexander Malinov körút 51, Metro City, 1 emelet UGOMAN üzlet, BG130536065 számú bejegyzéssel a cégbíróságon Bulgáriában.
 2. "Cesari Perfect" Kft. az UGOMAN elektronikus bolt adminisztrátora, az UGOMAN.EU honlap formájában (röviden nevezve "UGOMAN elektronikus kereskedelmi platform"). A tobábbiakban Cesari Perfect Kft. röviden UGOMAN lesz nevezve.
 3. A fenti címen felveheti a kapcsolatot az UGOMAN-nal a (+359) 897777768 telefonszámon vagy ugoman@abv.bg e-mail címen.
 4. Az UGOMAN elektronikus kereskedelmi platform eladója lehet bármely személy, aki kereskedelmi célból harmadik félnek árut vagy szolgáltatást kínál, és van az UGOMAN-nal megkötött megfelelő szerződése erre.3. FOGALMAK

 1. Vevő - 18+ éves vagy idősebb személy, aki az UGOMAN elektronikus kereskedelmi platformon keresztül távolról adásvételi szerződést kötött meg.
 2. Eladó - UGOMAN vagy bármely más kereskedő, aki az UGOMAN.EU elektronikus kereskedelmi platform áruit vagy szolgáltatásait kínálja.
 3. UGOMAN.EU - az UGOMAN elektronikus kereskedelmi platformja, amelyen keresztül árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak eladásra.
 4. A Platform - a ugoman.eu domain és annak aldomainjei.
 5. Ügyfél - bármely természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, amely a Platformot bármilyen módon használja, beleértve de nem csak ha azt nézeget, rajta keresztül megrendeléseket tesz, vásárol, vissza küldi az árukat és bármilyen más műveleteket végez általa.
 6. Fiók – az e-mail címtől és jelszótól kialakított Platform szakasz, amely lehetővé teszi hogy az Ügyfél a Rendelést elküldje, és amely az Ügyfélről illetően és a Platformon mintegy müveleteinek történelméről tartalmaz információkat (rendelések adó számlák, stb.).
 7. Kedvencek – a fiók szakasza, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél saját listákat hozzon létre.
 8. Lista - "Kedvencek" szakaszban az Ügyfél Fiókjában weboldal, amelyben a számára érdekes termékek hozzáadható.
 9. Megrendelés - az UGOMAN és az Ügyfél közötti kommunikációs űrlapot képviselő elektronikus dokumentum, amely által a Platformon keresztül az Ügyfél bejelenti az UGOMAN-nak, az Áruk és Szolgáltatások vásárlásának szándékát a Platformból.
 10. Termék (ek) és Szolgáltatás (ok) - Platformon keresztül megkötött a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés minden tárgya.
 11. Kampány - bármely kereskedelmi közlemény, amelynek célja az UGOMAN márka vagy bizonyos áruk és/vagy szolgáltatások előléptetése a Platformon, amelyeket korlátozott mennyiségben ajánlanak, kivéve ha a kereskedelmi közleményben az Eladótól egy meghatározott ideig kifejezetten nincs emlitve az ellenkező.
 12. Szerződés – képviseli a Platform révén az Eladó és Vevő között távolról megkötött adásvételi szerződést árukra és/vagy szolgáltatásokra, amelynek szerves része a Platform jelenlegi felhasználási általános feltételei.
 13. A tartalom tartalmazza: a Platformról az egész információt, amely internetkapcsolaton és az internethez csatlakoztatott eszköz használatával elérhető; elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközzel az UGOMAN-ak és/vagy az Eladónak a Vevő részéről éküldött minden közlemény tartalma; az UGOMAN alkalmazottjától/munkatársától és/vagy másik Eladótól az Ügyfélnek bármilyen információt, bármilyen módon átnyújtani, elektronikus vagy más eszközökkel távolból átadáshoz; a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és/vagy az Eladó által egy bizonyos idő alatt alkalmazott tarifák; az Ügyfelekre vonatkozó és a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos és/vagy harmadik fél által alkalmazandó tarifákra információ, akikkel az Eladó valamilyen formában partneri szerződéseket kötött meg; az Eladóról illetően adatok.
 14. Hírlevél (Newsletter) - e-mailben elektronikusan küldött időszakos információs eszköz, az Eladótól ajánlott Árukról és Szolgáltatásokról és/vagy promóciókról.
 15. Tranzakció – UGOMAN részéről kizárólag banki átutalással megvalositott a Platformon keresztül adásvételi szerződés felbomlása, megszűnése, megtagadása vagy elmulasztása eredményeként a Vevő által kifizetett összeg visszanyerési művelet.
 16. Specifikációk - Az áruk és szolgáltatások minden jellemzői és/vagy leírásai, amint a leírásban vannak megjelölve.
 17. Felülvizsgálat (Review) - írásos értékelés a termék vagy a szolgáltatás tulajdonosától vagy használójától, az értékelő személyes tapasztalata és készségeinek alapján, hogy minőségi észrevételeket tegyen és véleményt kifejezni, hogy a termék vagy a szolgáltatás megfelel-e vagy sem a gyártó által megjelölt jellemzőkkel.
 18. Osztályzás (Rating) - adott Ügyfél elégedettségi szint kiszámításának módja egy meghatározott termék tekintetében. Az Osztályzást csillagok formájában fejezzük ki, minden termék egytől-öt csillag-íg értékelhető. Adott termékről vagy szolgáltatásról az Ügyféltől írt recenzió fogja mindig kísérelni ezt az elégedettségi szintet.
 19. Megjegyzés - értékelés vagy kritikai észrevétel a Felülvizsgálat vagy egyéb megjegyzés végén.
 20. Kérdés – megszólitási forma az Ügyfelek/Vevők felé, annak érdekében, hogy információkat szerezzen bizonyos termékekről vagy szolgáltatásokról.
 21. Válasz - írásos információ, amelyt az Ügyfélnek van továbbítva, aki kérdőjelezet a Platformon, az adott termék oldalon. A válasz egyetlen párbeszéd keretében, egy Ügyféltől egy másik Ügyfél számára átnyújtott egyetlen magyarázat.4. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 1. Az UGOMAN Általános Feltételek kötelezőek a Platform minden ügyfél számára.
 2. A Platform bármilyen felhasználása azt jelenti, hogy (а) figyelmesen megismerkedett a felhasználási általános feltételekkel, és (b) beleegyezett abba, hogy feltétel nélkül betartja azokat.
 3. Az UGOMAN egyoldalúan megváltoztathatja az általános feltételeket azáltal, hogy frissíti azokat. Ezek a változtatások azonnal hatályba lépnek, és minden Ügyfélre kötelezőek.
 4. Az UGOMAN jogosult bármikor, saját belátása szerint a felhasználási feltételeket megváltoztatni, vagy ha törvényben meghatározott jogi aktus alapján kerül bevezetésre.
 5. Az általános feltételek megváltoztatás minden eseteiben az UGOMAN tájékoztatni fogja erről az Ügyfeleit a változások közzétételével a Platformon. Ebben az értelemben Önnek, mint Ügyfélnek kötelessége minden használatában hivatkozást tenni a Platform Általános Szerződési Feltételeinek minden megváltoztatására.
 6. Ha a Platform használati Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelené vagy nem alkalmazhatóvá válik, függetlenül annak okairól, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés érvénytelenségét vagy alkalmazhatatlanságát.
 7. Az UGOMAN és partnerei komoly erőfeszítéseket tesznek meg annak érdekében, hogy a Platformon szereplő információ pontosságát fenntartsák. Azonban, ennek az információnak az esetleges technikai hibáit vagy mulasztásokat figyelembe véve, az UGOMAN pontosítja, hogy a termék képek illusztrációs és iránymutató jellegűek, illetőleg a szállított termékek eltérhetnek a képektől.
 8. Az illető Eladó bármikor megváltoztathatja a Platformban leírt termékek jellemzőit vagy árait. Technikai okok miatt azok tartalmazhatnak hibákat, amelyekért az UGOMAN az Ügyfeleitől előre is elnézést kér.
 9. A korlátozott tér és az információ következetes szerkezete miatt lehetséges, hogy a termékleírások néha hiányosak. Az UGOMAN-tól azonban arra törekszünk, hogy a legmegfelelőbb és legfontosabb információt szolgáljuk.
 10. Minden árukat, beleértve azokat is amelyek promócióban/árcsökkentésben vannak, a készletek kimerüléséig értékesítik és szállítják, még akkor is, ha ez a Platformon nincs kifejezetten megjelölve.
 11. A Platform más webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhat. Az UGOMAN nem vállal felelősséget a nem általa kezelt webhelyek adatvédelmi politikájáért, valamint az azokban foglalt egyéb információkért.5. SZERZŐDÉSKÖTÉS

 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy hajlandó megrendelni és megvásárolni a Terméket és/vagy a szolgáltatást a Platformon keresztül, úgy hogy elektronikusan vagy telefonon teszi meg a Megrendelést és amelyet ennek megfelelően, saját maga vagy ő nevében az UGOMAN alkalmazottja regisztrálja.
 2. UGOMAN értesíti az Ügyfelet a rendszerében való Megrendelés bejegyzésről, aminek nincs elfogadás, megerősítés vagy teljesítés értelme. Ez az értesítés az UGOMAN-tól elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.
 3. Ezért különböző objektív okok miatt az Eladónak jogában van, hogy ne szállítsa ki a Megrendelt Áruk részét vagy az egészet, vagy hogy részben vagy teljes egészében ne teljesítse a Megrendelt Szolgáltatásokat, beleértve de nem csak a raktárkészlet kimerülése miatt. Minden esetben az UGOMAN e-mailben vagy telefonon értesíti erről az Ügyfelet. Ebben a helyzetben az Eladó egyetlen felelőssége, esetlegesen az Árura vagy a Szolgáltatásra előzetesen kapott ár visszaadása.
 4. Az Eladó és az Ügyfél közötti adásvételi szerződés tekintendő távólról megkötötnek, az Ügyfél elektronikus postáján kapott értesítés napján, hogy a Megrendelt Áru készen áll küldésre, vagy hogy a Szolgáltatást lehet nyújtani.
 5. Az Ügyfél és az Eladó között megkötött adásvételi szerződés, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Eladó és a Vevő között esetlegesen létrejött további megállapodásokból áll. Minden szerződéshez az Eladó vagy annak szállítója által kiadott jótállási bizonyítványt a vásárolt árukra kell mellékelni.6. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

 1. Vásárlói Megrendelés nyilvántartásba vétele céljából minden Ügyfél számára engedélyezet a Platformhoz hozzáférés.
 2. UGOMAN fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely Ügyfélnek korlátoza a hozzáférést, hogy a Megrendelést és/vagy valamelyik lehetséges fizetési módokat megvalósítsa, ha úgy véli, hogy bármilyen módon az UGOMAN számára ez hátrányos lenne. Ezért az Ügyfél kizárólagos joga, hogy kapcsolatba lépjen az UGOMAN „Ügyfélszolgálati” osztályával, hogy tájékoztatást kapjon a fenti intézkedések végrehajtásához vezető okokról. Az UGOMAN nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet az Ügyfél a határozat következtében elszenvedett vagy szenved, annak a helyességétől vagy megalapozottságáról függetlenül.
 3. Az Ügyfélnek jogában áll az Árukra és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan véleményeket közzétenni, valamint a Platform "Kapcsolat" szakaszában megadott címeken az UGOMAN-nal felvenni a kapcsolatot. Az obszcén szavakat vagy a nem megfelelő szótárt tartalmazó véleményeket vagy üzeneteket eltávolítják a Platformról, vagy figyelmen kívül hagyják.
 4. Az Eladóval folytatott kommunikáció közvetlen kapcsolaton vagy a Platformon feltüntetett címeken keresztül érhető el a "Kapcsolat" szakaszban.
 5. Internetes hálózatba szokatlanul nagy forgalom esetén az UGOMAN fenntartja magának a jogot, hogy a Platformon közzétett információk védelme érdekében az Ügyfelektől ígényelni, hogy kézileg vezessék be a captcha tipusu érvényesítési kódokat.
 6. Az UGOMAN meghatározott időre közzétehet reklám és promóciós információt, a Platformon általa vagy más kereskedőktől kínált és/vagy promóciókra.
 7. A Platformon az Árukra és/vagy Szolgáltatásokra minden árak végsők, (BGN) vagy (EUR) vannak bejelentve, amelyek tartalmaznak ÁFA-t és a törvény által előírt egyéb adókat vagy díjakat.
 8. A törvény által előírt esetekben a Platformon hirdetett elektronika típus Áruk ára, zöld díjat tartalmaznak. Abban az esetben, ha az Ügyfél/Vevő kéri az Áru árához hozzáadott összeg pontos értékének részleteit, akkor kapcsolatba kell lépniük az UGOMAN „Ügyfélszolgálati” osztályával./li>
 9. Online fizetés vagy banki átutalás esetén az Eladó nem vállal felelősséget a vevő vagy bankja által az ügylethez kapcsolódó díjakkal, jutalékokkal vagy egyéb kiegészítő kifizetésekkel kapcsolatos költségekért, valamint a devizaátváltás esetében, amelyet a bankártyát kibocsátó bank alkalmaz az ügyfél számára olyan esetekben, amikor a pénznem eltér a BGN-től. Az UGOMAN kártyás fizetést a Bulgáriában lévő bankok nemzetközi fizetésként fogadják el, és a kártya és kártyás fizetési szabályok szerint egyes bankok további díjakat számolnak fel az ilyen tranzakciókért. Az ilyen kifizetésekhez kapcsolódó költségek kizárólagosan a Vevő költségére vannak. Ezért az UGOMAN ajánlja az ügyfeleinek, hogy a bankjukkal konzultáljanak az esetleges további díjakról, amelyeket az UGOMAN-től értékesített Termékek online vagy bank által fizetéseknél, a bankjuk felszámíthat.
 10. 1A Platformon megjelenített összes kép egyetlen célja, hogy valami elképzelést hozzon létre a kínált Áru/ Szolgáltatás típusára, nem pedig pontosan azokat bemutatni. Ennek megfelelően lehetséges, hogy az egyes Áruk vagy Szolgáltatások képei a Platformon (statikus/dinamikus képek/ multimédiás prezentációk/ stb.) nem felelnek meg az illető Áru megjelenésének, vagy hamis benyomást kelt a kínált Szolgáltatásról. Az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen nem megfelelőségért.
 11. Az áru vagy a szolgáltatás megvásárlásának időpontjától számított 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlót felkérhetik, hogy a megvásárolt Árura vagy Szolgáltatásra felülvizsgálatott tegyen. Ezt a kérelmet elküldjük az e-mail címre, amelyen keresztül regisztrált a fiókján. A felülvizsgálat adás révén az Ügyfél hozzájárul a más lehetséges vevők jobb informálásért, és aktívan részt vesz új szolgáltatások kifejlesztésében és a termékek jellemzőinek részletesebb leírásában.7. ALVÁLLALKOZÓK HASZNÁLATA

 1. Az Eladónak jogába van alvállalkozót használni a Platformon keresztül távolról megkötött adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez anélkül, hogy kellene erről értesítenie a Vevőt vagy kellene a Vevő beleegyezését meg szereznie. A megfelelő Eladó, ezen alvállalkozók cselekvésért mint a sajátjáért lesz felelős.8. A SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK JOGA

 1. A "Fogalommeghatározások" fejezetben meghatározott tartalom, beleértve de nem csak a Logókat, bármely Grafikus képeket vagy képaláírásokat, kereskedelmi szimbólumokat, dinamikus szimbólumokat, szövegeket és/vagy multimédiás tartalmakat a Platformon, az UGOMAN kizárólagos tulajdonát képezik.
 2. Az UGOMAN-nak van és megtart minden szellemi tulajdonjogot, amely bármilyen módon kapcsolódik a Platformhoz, függetlenül attól, hogy ez a sajátja-e, szerződéses engedéllyel vagy más törvényes módon szereztte-e meg.
 3. Az UGOMAN és az Ügyfél között távolról megkötött megállapodásában semmi sem tekinthető, mint, mint engedély az UGOMAN részéről, hogy az Ügyfél másoljon, terjesztjen, közzétegyen, harmadik fél számára átnyújtani, a Tartalom bármely részét bármilyen módon megváltoztatni, beleértve de nem csak Platform védjegyeinek, logóinak, multimédiás tartalmát, vagy bármilyen módon a Termékek vagy Szolgáltatások leírását, beleértve a Platformon kívüli tartalmak bevezetését, a Tartalom fölötti UGOMAN tulajdonjogát megjelölő jelek eltávolítását. Az Ügyfél nem ruházhat át, nem értékesíthet és nem terjeszthet a Tartalom visszajátszásával (másolásával), módosításával vagy közzétételével létrehozott anyagokat, kivéve az UGOMAN kifejezett hozzájárulásával.
 4. Az Ügyfél a Tartalmat csak személyes nem kereskedelmi célokra másolhatja, átruházhatja és/vagy használhatja fel, csak abban az esetben, ha ez nem ellentétes az e dokumentum jelen fejezetben előírttal.
 5. Az Ügyfél a Tartalmat kereskedelmi célokra csak akkor használhatja fel, egyetlenül és csak ha erről az UGOMAN írásos beleegyezését megkapta, és a Tartalomnak csak annak a részéíg, használati módjának és mértékét, valamint azon határidőkön belül, amelyekre vonatkozóan ez a beleegyezés van kifejezetten megadva. A Tartalom bármilyen következő vagy eltérő felhasználása az UGOMAN és az Ügyfél közötti jelen szerződés megsértésének és az UGOMAN Szellemi Tulajdonjog megsértésének minősül, amely jogosult erre az Ügyfélet felelősségre vonni.
 6. A Tartalom bármilyen felhasználása a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten megengedettektől eltérő célokra, illetve az UGOMAN által adott bármely más kifejezett írásos beleegyezésbe tilos.9. RENDELÉS

 1. Az Ügyfél tehet Megrendeléseket a Platformon, a kívánt Áruk és/vagy Szolgáltatások hozzáadásával a bevásárlókosárban a Platformban meghatározott lépéseket követve, hogy a megfelelő Megrendelés legyen befejezve és elküldve.
 2. A bevásárlókosárban hozzáadott bármely Árut és/vagy Szolgáltatás megvásárolható, ha rendelkezésre áll. Az Áru és/vagy Szolgáltatás hozzáadása a bevásárlókosárban a Megrendelés befejezése nélkül nem vezet a Megrendelés bejegyzéséig és az Áru/Szolgáltatás automatikus mentéséhez.
 3. A bejegyzett megrendelésben a Megrendelést visszaigazolva az UGOMAN a megfelelő Áru csak egy darab szállítását igazolja vissza. A kérdéses modell Áruk többi darabjait a rendelkezésre álló mennyiségek függvényében tovább erősítik vagy elutasítják.
 4. A Megrendeléssel kapcsolatba az Ügyfél köteles és felelős, hogy a Megrendelés elküldés napján az UGOMAN-nak átnyújtott minden adatok legyenek igaziak, teljesek és pontosak.
 5. A Megrendelés elküldésével az Ügyfél felhatalmazza az UGOMAN-t és/vagy az Eladót arra, hogy amikor a megrendeléssel vagy a Szerződéssel kapcsolatban ez szükséges, minden lehetséges módon lépjen vele kapcsolatba.
 6. Az Eladónak jogában van megtagadni (törölni) az Ügyfél által megtett Megrendelés végrehajtását, amelyről értesíti az Ügyfelet. A Megrendelés törlése nem jár semmilyen azzal kapcsolatos felelősséggel vagy későbbi kötelezettséggel bármely félnek a másikkal szemben, és egyikük sem jogosult kártérítést követelni a másik féltől az alábbi esetekben: az Ügyfél kibocsátó bank nem fogadja el az Online fizetési tranzakciót; a pénz tranzakció végrehajtása, amely az on-line fizetéseknél nem vezet pénzeszközök bekerüléshez az Eladó számlájára; az Ügyfél által a Platformon megadott adatok hiányosak és/vagy hibásak;
 7. Az UGOMAN által ajánlott termékek visszaküldésének minden közvetlen költségét az Ügyfél viseli, abban az esetben, hogy ha a távolról megkötött Szerződéstől lemond és ezt az UGOMAN által megadott lemondási határidőn belül bejelenti. Ez a határidő a Szolgáltatási Szerződés megkötés dátumtól és a Vevőtől vagy harmadik személytől megvásárolt Áru átvételének napjától kezdődik. Az Ügyfélnek vissza kell küldenie az UGOMAN-nak a Terméket a következő címre: Bulgária, Szófia, Lozenetc kerület, ul. Dragalevska 17A, ap.11, és erről időközben értesíteni az Eladót az ugoman@abv.bg e-mail címen vagy a (+359) 897777768 telefonszámon. Az Ügyfél az UGOMAN elektronikus formanyomtatvány kitöltésével is visszaküldheti a Terméket (keket). Ebben az esetben az UGOMAN által küldött futár a Termékeket az Ügyfél által megjelölt címből veszi át, és az utóbbi 5,99 BGN díjat fizet a futárér.
 8. Az Eladó kötelezi magát, hogy megtéríti a távolról megkötött Szerződésben szereplő megfizetett árat, az Ügyféltől származó bizonyíték benyújtásától számított 14 (tízennégy) napon belül, hogy a megfelelő Terméket visszaküldte és amelyről az Ügyfél lemondott. Az összeg a következőképpen kerül visszatérítésre anélkül, hogy az Ügyfélnek további költségei merülnének fel, kivéve ha a kezelő Bank nem igényel valamilyen díjakat: A terhelés vagy a hitelkártya által teljesített fizetéseknél - a visszatérítés azon számlára történik, amelyből a kifizetést teljesítették; Utánvét fizetéseknél - az Ügyféltől tovább nyújtott bankszámlára; Fogyasztói hitelek fizetéseknél - a fogyasztói hitelszerződés megszűnése és a hiteltörlesztések újbóli kiszámítása után - leggyakrabban arra a bankszámlára, amelyből fizették a hiteltörlesztési összegeket, vagy a kölcsönt nyújtó bank által meghatározott más módon./li>
 9. A megkötött Szerződés lemondás eseteiben az Eladó jogosult késleltetni az összeg visszatérítést, amig az eladott Árukat vagy a bizonyítékot, hogy elvoltak küldve nem kapja meg, abban az esetben, hogyha nem ajánlotta fel, hogy egyedül viszi el az Árukat, mindkét eseményből amely előbb következik be.
 10. A Fiók létrehozásával az Ügyfélnek van lehetősége a "Kedvencek" nevű rész (szakasz) használatára, amelyben létrehozhat Listákat. Ezek a listák lehetnek nyilvánosak vagy személyesek. A nyilvános listák minden olyan harmadik személyek számára lesznek láthatók, akikkel az Ügyfél megosztotta őket a szociális hálózatokban, valamint minden Fiókos Ügyféleknek a Platformon. A személyes listák egyetlenül csak a létrehozó Ügyfél számára lesznek láthatók. Az Ügyfél egyedül fogja meghatározni, hogy melyik listák lesznek nyilvánosak és melyik személyesek. Ő bármikor megváltoztathatja minden lista állapotát.11. BIZALMASSÁG

 1. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az UGOMAN-nak átadott személyes vagy egyéb adataival ő beleegyezik, hogy az UGOMAN a következő célokra használhatja fel azokat: (1) az Ügyfél fiókjának fenntartására, beleértve a rendelések regisztrációjához, a megrendelt termékek eküldéséhez, a megrendelt szolgáltatások végrehajtásához, a számlázáshoz, a Megrendelésük vagy a követeléseik alkalmából az Ügyfelekkel szembeni viták lerendezésnél, vagy a követelésük felülvizsgálásnál; (2) Bulletins vagy periodikus értesítések küldése e-mailben vagy SMS-ben; (3) piackutatásnál, az értékesítés és az ügyféli/fogyasztói magatartás nyomkövetésnél és megfigyelésnél.
 2. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy bármely korlátlan térfogatú és idő hozzáférésű anyagokat és információkat, amelyeket a Platform által vagy azzal kapcsolatban küldött az Eladónak, az UGOMAN-nak átnyújtja, függetlenúl attol, hogy a Platformon keresztül-e tette a Megrendelést vagy valosította meg az Üzletett. Az UGOMAN jogosult ezeket az információkat vagy anyagokat használni, reprodukálni, közzétenni, módosítani, továbbítani és terjeszteni. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy saját célaira és ötleteite az UGOMAN szabadon felhasználhatja és feldolgozhatja, a koncepciókat vagy know-how-t, amelyeket a Platform által vagy azzal kapcsolatban az Ügyfél bármilyen módon neki ányújtott, vagy a Platformon keresztül vagy azzal kapcsolatban az Ügyféltől megvalosított akciók/mulasztások. Az UGOMAN nem köteles az ilyen információkat bizalmasan kezelni, mindaddig, amíg az alkalmazandó jog nem róható fel rá.
 3. A saját adatainak (beleértve az e-mail) átnyújtásával az UGOMAN-nak, az Ügyfél a kifejezett beleegyezését adja meg, hogy az UGOMAN vagy harmadik személyek lépjenek vele kapcsolatba, akik az UGOMAN futárai, kereskedői, partnerei és marketing szolgáltatások beszállítói, állami, önkormányzati vagy nem kormányzati ügynökségek, illetve biztosítási vagy pénzügyi szolgáltató cégek, amennyiben ezt külön jogszabályban van előirányozva, úgy ahogy más társaságok, amelyekkel az UGOMAN közös programokat dolgozhat ki az áruk és/vagy a szolgáltatások piaca ajánlására és stb.
 4. A saját személyes adatainak átnyújtásával az UGOMAN-nak, az Ügyfél a kifejezett beleegyezését adja meg, hogy az UGOMAN adatbázisában legyenek azok befoglalva, és kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja, hogy ezek az adatok a 11.1. pontban említett célokkal összhangban legyenek tárolva, felhasználva és feldolgozva.12. REKLÁM

 1. Abban a pillanatban amikor az Ügyfél fiókot hoz létre a Platformon, van lehetősége kifejezni a beleegyezését hogy hírleveleket kapjon.
 2. Az Ügyfél bármikor kifejezheti a Hírlevél kapás megtagadását, a minden Hírlevélben található speciális linket használva, a fiókja beállitásának változtatással, vagy bármely más módon lépjen kapcsolatba az UGOMAN-nal, beleértve, de nem csak e-mailen, a (+359) 897777768 telefonszámon, az ugoman@abv.bg e-mail címen és stb.
 3. A Hírlevél kapás megtagadása nem jelenti a szerződés megkötéséhez adott beleegyezés automatikus lemondását.13. SZÁMLÁZÁS - FIZETÉS

 1. A Platformon bejelentett Áruk és Szolgáltatások Árai, véglegesek és ÁFA-t tartalmaznak, úgy ahogy a jelenlegi bolgár jogszabályban előírt egyéb adókat és illetékeket is.
 2. Számlázásnál minden Megrendelésben megvan jelölve az Ár, a fizetési mód és a fizetési határidő.
 3. Az Ügyfél köteles minden szükséges információt megadni a számla kiállításához a hatályos bolgár jogszabályoknak megfelelően.
 4. Az Eladó az Ügyfél által szolgáltatott adatok alapján ad ki számlát az Ügyfélnek, a megrendelt és szállított Áruk/Szolgáltatásokért.
 5. Az UGOMAN által kínált Platformon keresztül az Ügyféltől vásárolt Áruk és/vagy Szolgáltatások Megrendelésnek minden kifizetésnél az UGOMAN számlát ad ki. Az Ügyfél beleegyezik, az ilyen számlánák az elektronikus úton történő megküldésére (e-mailben vagy a fiókjában történő feltöltéskor). Abban az esetben, hogy ha a ezek fizetési okmányok több mint 48 (negyvennyolc) órán belül nem állnak rendelkezésre, kérjük hogy az ugoman@abv.bg e-mail címen, vagy a (+359) 897 777768 telefonszámon értesítsenek minket.
 6. A megfelelő Megrendelés számlájának helyes összeállítása érdekében, az Ügyfél köteles folyamatosan frissíteni a fiókjában lévő adatokat. Ő köteles átvizsgálni a vonatkozó megrendelésben megadott információt, hogy az teljes, valós és pontos legyen.14. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

 1. Az Eladó köteles a megrendelt és megvásárolt Árukat saját maga vagy futárral kiszállítani, a Vevő által megjelölt címre, vagy a futár cég irodájában, az Ügyfél választásától függően.
 2. Az Eladó biztosítja az áruk megfelelő csomagolását és a kísérő okmányok feladását. Ha a küldemény véletlenül nem tartalmazza a megrendelt termék szükséges dokumentumját, akkor kérjük hogy az ugoman@abv.bg e-mail címen lépjenek velünk kapcsolatba, és mi minden lehetségest megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban azt Önöknek bíztósitsuk.
 3. Az UGOMAN Bulgária és az Európai Unió területén fogja szállítani az Árukat és nyújtani a Szolgáltatásokat. Az UGOMAN feltételek és az áruk szállítási költségek, a Platform szállítási feltételeknek a megfelelő oldalán fognak kerülni az Ügyfelek tudomására.15. GARANCIÁK

 1. A Platformon az Eladó a Szerződéssel való áru megfelelőség garanciával, illetően a hatályos jogszabályoknak megfelelően ajánlja az összes Árukat. Bizonyos árukategóriák tesznek kivételt, amelyek természetüknél fogva nem garantálhatók. Minden eladó önállóan felelős az általa kínált Áru/Szolgáltatás és a megkötött Szerződés megfelelőségéért.
 2. Az UGOMAN által értékesített és szállított áruk tekintetében a garancia-igazolást az UGOMAN bocsátja ki. Minden garanciával eladott termék esetében.
 3. Egy kicsomagolt terméknek a felhasználási feltételei, manipulációja és szállítása ugyanaz, mint a gyártotól egyszerre csomagolt termékeké és ugyanolyan előnyöket élveznek, kivéve ha az Áru oldalon nincs másképp megjelölve.
 4. Javítás/ a jótállási időn kívüli vagy ezen az időszakon belüli termékek javítása, de feltéve, hogy az Eladó kötelezettsége, hogy az eladási Szerződéssel összhangban hozza az árut, bármilyen alapon is kiesett, akkor a Vevő fizetésköteles és a felek közötti megállapodás szerinti időtartamon belül kell végrehajtani.16. A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

 1. A Vevő által kifizetés teljesítése után az Áruk tulajdonjoga az Eladótól a Vevőnek átadásával lesz átruházva. Az Áru átadását a futár által szállított fuvarokmány Megrendelő aláírásával lesz igazolva.17. FELELŐSSÉG

 1. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által elszenvedett bármilyen károkért, melyek vis maior eredményében fellépők vagy olyanok, amelyek az Eladó kontrolján kivüli.18. VIS MAIOR KÖRÜLMÉNYEK

 1. Egyik fél sem felelős a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért, ha az ilyen nemteljesítés vis maior következménye. A vis maior körülmény egy kiszámíthatatlan esemény, amely a felek kontrolján kívül esik, és amelyet nem lehet elkerülni.
 2. Ha a megfelelő esemény dátumától számított 14 (tizennégy) napon belül, az nem áll meg, bármelyik fél jogosult a másik felet értesíteni, hogy a Szerződést felmondja anélkül, hogy bármilyen lehetségesen szenvedett károkért kártéritéssel tartozna a másiknak.19. ALKALMAZANDÓ JOG - JOGHATÓSÁG

 1. A jelen szerződés a bolgár jogszabályok hatálya alá tartozik. Az UGOMAN és az Ügyfél között felmerülő vitákat közös megegyezéssel oldják meg, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a Szófiai önkormányzat illetékes bolgár bíróságai előtt rendezik.

 

Folytasd

UGOMAN® Всички Права Запазени